Het tweede leven van GMC's

Vrachtwagens

Na WOII bestond er een enorm tekort aan transportmiddelen in Nederland. Overtollige GMC's speelden een belangrijke rol bij de wederopbouw, zoals hier linksonder geillustreerd met een CCKW voor kaastransport (met dank aan www.zuiderzeemuseum.nl), vermoedelijk van firma Mol uit Avenhorn.
GMC kaas zuiderzeemuseum

Ook Edah vervoerde kaas per GMC (met dank aan Armand Bastin, Jan Kiens en Harry Schols). GMC kaasvervoer EDAH

Een koelvrieswagen van Vita, voorloper van Iglo, met trotse chauffeur S. Schrijver. De neus van de GMC is aangepakt om er een Deutz diesel in te laten passen (met dank aan Ries Schrijver).
GMC Deutz koelwagen

GMC's leverden ook hun aandeel in de jaarlijkse bietencampagne. Hier een CCKW en, uitzondering op mijn regel, een niet minder fraaie AFKWX 'cab over engine' (met dank aan Gerard Al, transporteur uit Beverwijk).
GMC CCKW van Al, Beverwijk GMC AFKWX van Al, Beverwijk

Te fraai om toch niet ook de volgende 'cab over engine' GMC AFKWX (chauffeur Gijs 'langs de weg' Klanderman in 1951) foto op te nemen (met dank aan zoon en voormalig chauffeur Bert Klanderman uit Oudenhoorn). GMC AFKWX van Verbeek

Uit de fotoarchieven van Peter de Groot drie verschillende kabelleggers van de firma Pol (Leeuwarden), achtereenvolgens de BV-81-28, de BV-28-71 en de BD-54-BX.
GMC kabellegger van Pol


GMC kabellegger van Pol GMC kabellegger van Pol

Uit de verzameling van Henk Bossinade ontving ik de volgende vijf foto's van Pol-GMC's: de BD-54-BX, de BE-05-07 met DAF diesel), de BE-12-92 (met DAF diesel) en, eenmaal met oude blauwe plaat en eenmaal met moderne gele plaat, de BV-81-28. Beide laatste auto's verschillen behoorlijk in uiterlijk dus waarschijnlijk is creatief omgesprongen met kentekenbewijzen....Het wordt nog merkwaardiger als we deze twee BV-81-28's vergelijken met de BV-81-28 uit Peter de Groot zijn archief (eerste foto) welke een mangat in het dak had! Hoe dan ook heeft de firma Pol kennelijk minstens zeven verschillende GMC's in gebruik gehad, sommige omgedieseld. Dankzij Henk Bossinade's notities weten we dat het gebruik in elk geval tot 1999 geduurd heeft.
GMC kabellegger van Pol GMC kabellegger van Pol

GMC kabellegger van Pol


GMC kabellegger van Pol GMC kabellegger van Pol

Een illustratie op Pol's Nieuwjaarswenskaart 2011 geeft aan dat er op zijn minst nog een GMC in dienst geweest is: de NB-17-45.
GMC kabellegger van Pol

Als eerbetoon aan hun inzet, plaatste firma Pol een van hun GMC's voor het kantoor in Leeuwarden (met dank aan Keimpe Bleeker, juni 2013).
GMC kabellegger van Pol

Van de website van Pol Leeuwarden (https://polinfratechniek.nl/over-pol/)
GMC kabellegger van Pol GMC kabellegger van Pol

Nog wat plaatjes uit Peter de Groot's zijn foto archief: twee maal melktransport.
GMC melkvervoer GMC melkvervoer

De firma Beijersbergen uit Wassenaar, had op enig moment 9 GMC's in gebruik voor het vervoer van bouwmaterialen (met dank aan Peter Beijersbergen Sr (leunend tegen voorwiel, tweede foto)).
GMC van Beijersbergen GMC van Beijersbergen


GMC van Beijersbergen GMC van Beijersbergen

GMC's werden ook ingezet bij het vervoer van vee zoals blijkt uit onderstaande twee foto's (met dank aan Toon van Dijk en Martin Vente, Woerden).
GMC veevervoer GMC veevervoer

Nog twee voorbeelden van een GMC ten behoeve van veetransport: links de firma Linders, maar wel aan het einde van zijn carriere rond 1956 (met dank aan Albert Linders), rechts een wagen geconstrueerd door de firma Martens, en in gebruik bij de firma Wijtmans uit Hernen; deze vertoont opvallende overeenkomsten met de wagen links die mogelijk ook door Martens is gebouwd (met dank aan Ben van Nuland).
GMC veevervoer GMC veevervoer

Een GMC van een onbekende eigenaar: let op motorzijpaneel dat van 1,5 ton Chevrolet is overgenomen (met dank aan Gerrit Langen).
GMC onbekende eigenaar

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog was het voor expeditiebedrijven lastig om aan rollend materieel te komen. Hiervoor werden niet alleen GMC CCKW's uit de dump in originele vorm gebruikt, maar vonden ook verbouwingen plaats. Voorbeeld daarvan vormen de twee-assers, al dan niet met Hollandse wagenmakerscabines. De eerste zes foto's uit de persoonlijke archieven van Peter de Groot, de vijfde is afkomstig van Bert Klanderman en de zesde van Bart Jonker.
GMC omgebouwd naar 2-asser GMC omgebouwd naar 2-asser


GMC omgebouwd naar 2-asser GMC omgebouwd naar 2-asser


GMC veevervoer GMC omgebouwd naar 2-asser


GMC omgebouwd naar 2-asser GMC veevervoer

Op de linkerfoto: groetekistjes per GMC van Van Veldhoven uit Loosduinen (met dank aan Armand Bastin, Jan Kiens en Harry Schols) en op de rechterfoto: stro transport door J. Kor uit Blijham (met dank aan Marcel van der Sluis).
GMC omgebouwd naar 2-asser GMC omgebouwd naar 2-asser

Guus Priem stuurde mij twee fraaie voorbeelden van ingekorte GMC's.
GMC omgebouwd naar 2-asser GMC montagewagen

JaWiCo uit Pijnacker startte de onderneming in 1945 met GMC's, zoals blijkt uit bijgaande vier plaatjes (met dank aan John van den Bosch; http://home.hetnet.nl/~trucker/story.htm).
GMC omgebouwd naar 2-asser GMC omgebouwd naar 2-asser GMC melkvevoer GMC melkvervoer

Firma Groothuijse in Beek-Ubbergen reed aanvankelijk met wagens uit de dump. Ook bij hen was een van de CCKW's ingekort als trekker (met dank aan Theo Groothuijse, http://groothuijse.net/gt/index.php?inhoudsnaam=home).
GMC omgebouwd naar 2-asser

Een GMC van de Nederlandse leger foto- en flimdienst op bezoek bij Ceres in Wageningen in 1963 (met dank aan ....?).
GMC van de leger foto- en filmdienst

Pullens uit Waalwijk had al afzetbakken toen ze nog uitgevonden moesten worden (zie geleide kabel over het dak) (met dank aan Walter Pullens, zittend op linker voor-spatbord) en Marcel van der Sluis.
GMC van Pullens GMC van Pullens

Firma Wassing uit Tilburg laten hun trekker zegenen (met dank aan Marcel van der Sluis).
GMC van Wassing krijgt de zegen

Op linkerfoto: een GMC trekker (ingekorte CCKW of echte CCK?) tijdens het carnaval in Den Bosch carnival, 1950 (bron: Fotopersbureau Het Zui den, geattendeerd door Wouter Duijndam); op de rechterfoto: een GMC trekker van Schols uit Ambij tijdens carnaval 1949 in Maastricht (met dank aan Hub Rekko).
GMC omgebouwd naar 2-asser GMC omgebouwd naar 2-asser

Zoals sommigen de oorspronkelijke GMC's te lang vonden, zo vonden anderen ze te kort. De firma Mill uit Gorinchem verlengde op verzoek GMC's chassis met 200 cm en de wielbasis met 89 cm. Ook de tussenbak werd 89 cm naar achter verplaatst waarna de vergrote afstand tussen versnellingbak en tussenbak werd overbrugd door de standaardaandrijfas te vervangen door de aandrijfas die voordien de vooras aandreef. Een 6x6 werd zo weliswaar een 6x4 maar in combinatie met een Hollandse wagenmakerscabine van Van Eck uit Lexmond, nam de laadbaklengte toe met maar liefst 215 cm (met dank aan Peter Albers).
GMC voor verlenging GMC na verlenging

Ook de Belgische firma Stevens hield zich met het verlengen bezig (met dank aan Bart Jonker, Epe).
GMC na verlenging

Inter-Limburg gebruikte ook verlengde GMC's (met dank aan Armand Bastin, Jan Kiens en Harry Schols).
GMC na verlenging GMC na verlenging

Op de linkerfoto: een verlengde GMC van Twentol Deventer; op de rechterfoto: een verlengde GMC van Hauber, langijzerhandel (met dank aan Henk Jansen).
GMC na verlenging GMC na verlenging

De Tijdgeest uit Utrecht gebruikte diverse GMC's (CCKW's en AFKWX's) blijkens deze foto's uit 1959 (met dank aan Cees Reimus).
GMC van De Tijdgeest GMC van De Tijdgeest


GMC van De Tijdgeest GMC van De Tijdgeest


GMC van De Tijdgeest GMC van De Tijdgeest

Bij de bouw van de Amsterdamse Bijlmer (1976) speelde deze GMC een rol (met dank aan Eduard Hattuma).
GMC Hattuma

Het Gemeente Vervoer Bedrijf (GVB) Amsterdam kocht in het voorjaar van 1946 tien CCKWs. Van vijf daarvan (wagennummers 56 t/m 60) maakte Geesink Weesp in de jaren 1947-48 twee-assige montagewagens voorzien van een hefbaar platform, een zogenaamde toreninrichting. Drie andere GMC's werden laswagen.Ze deden zo'n 20 jaar dienst en werden in de jaren 1966-68 afgevoerd naar de sloop (met dank aan Hans Stoovelaar voor de informatie). De foto's tonen achtereenvolgens twee keer montagewagen 59 (1947-1968, kenteken ZZ-00-76; fotograaf: Ben van M eerendonk)), haar gepensioneerde zuster wagen Nr 60 (1947-1975, kenteken ZZ-00-89) en wagen 58. De laatste foto toont een laswagen, Nr 61 (1949-1969, kenteken RB-06-37) (bron: http://www.flickr.com/photos/henkg/7794519824/ , met dank aan de maker Henk Graalman).
GMC van GVB Amsterdam GMC van GVB Amsterdam


GMC van GVB Amsterdam GMC van GVB Amsterdam


GMC van GVB Amsterdam

In het Nationaal Archief is ook deze foto nog opgenomen van GVB wagen nummer 60: ZZ-00-89.
GMC van GVB Amsterdam GMC van GVB Amsterdam

Openbaar Vervoerder NZH had ook een Geesink montagewagen, de D22 (met danks aan Henk Jansen).
GMC van GVB Amsterdam

Firma De Boer (links: rijdend voor Blauwband Express; rechts: vervoer voor eigen tenten-verhuurbedrijf, met in beeld de eerste zogenaamde hangar tent uit US surpluses) reed ook met GMC's (met dank aan K. de Boer).
GMC van De Boer GMC van De Boer

Firma Louis Ploemen uit Meersen (met dank aan Hub Rekko (www.transportnostalgiezuid-limburg.nl )).
GMC Louis Ploemen GMC Louis Ploemen

Brand brouwerij (met dank aan Hub Rekko (www.transportnostalgiezuid-limburg.nl)).
GMC Brand Bier

Op de linkerfoto: een GMC trekker met spoorvolgende (Italiaanse?) oplegger voor het vervoer van boomstammen. Op de rechterfoto: een GMC trekker met verhuistrailer van Simons uit Breda (met dank aan Armand Bastin, Jan Kiens en Harry Schols).
GMC boomtransport GMC Simons

Op de linkerfoto: een afzetbakinstallatie van Stoel, Vijfhuizen (met dank aan Gerard Veldhuijzen, firma Van der Stoel Milieu); op de rechterfoto: een GMC vrachtwagen van A. van der Lingen, De Lier (met dank aan Leen van der Lingen).
GMC van Stoel GMC Van der Lingen

GMC sneeuwploeg (met dank aan Henk Jansen voor attendering).
GMC sneeuwschuiver

GMC van Lommerts in de haven van Delfzijl (bron: www.noordelijktransport.nl).
GMC Lommerts

GMC van Piet Vermeer (met dank aan Henk Jansen voor attendering).
GMC Vermeer

Mooie tapissiere van Transneerlandia (met dank aan John Bosch en Henk Jansen).
GMC TransNeerlandia

Ingekorte GMC (of toch, gezien grille spijlen, een Chevrolet 1,5 t maar dan met GMC louvre panels?) trekker van Frederiks verhuizers (met dank aan Tonnie Evertse en Henk Jansen).
GMC Frederiks

Twee strooiwagens van gemeente Arhem.
GMC strooiwagens Arnhem

Een van de twee strooiwagens of nog weer een andere, naar veluidt gebruikt voor het afslepen van kapotte trolleybussen in Arhem (met dank aan Henk Veenendaal / Henk Jansen voor attendering).
GMC strooiwagens Arnhem

Op de linkerfoto: een mooie combinatie van Sonnenberg uit Deventer; op de rechterfoto: een GMC van Spronsen uit Monster.
GMC van Stoel GMC Van der Lingen

Op de linkerfoto: GMC een verlengde GMC van firma Onderwater; op de rechterfoto: een GMC trekker met verhuisoplegger van firma Egeraat.
GMC van Stoel GMC Van der Lingen

Nog drie GMC's van Onderwater veevervoer uit Zoeterwoude: één met verlengde cabine om personeel mee te nemen naar de markt, één die kennelijk omgedieseld is gezien afwijkende grill-spijlen, en één met tappissiere-achtige aanbouw (met dank aan Henk Jansen voor attendering).
GMC van Onderwater GMC van Onderwater

GMC van Onderwater

Op de linkerfoto: GMC van Van Gend & Loos; op de rechterfoto een verlengde GMC van ELKA transport (onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen).
GMC van Van Gend en Loos GMC van ELKA

Altro uit Kampen vervoerde voor Schokbeton met CCKWs en met AFKWXs (met dank aan Peter de Groot).
GMC omgebouwd naar 2-asser

Buiten bedrijf gestelde AFKWX-en van Altro: donor trucks? (met dank aan Peter de Groot).
GMC omgebouwd naar 2-asser

GMC met Henschel Diesel, werkzaam in bosbouw.
GMC Henschel

GMC, ontdaan van een as, van Van Werken uit Aalst met op de ingekleurde foto chauffeur Jan Bieshuivel (met dank aan Lia Schaap-Biesheuvel) onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen.
GMC omgebouwd naar 2-asser

GMC van Hovenga uit Dokkum, onder mijn aandacht gebracht foor Henk Jansen.
GMC vrachtwagen

Trekker van Gelderse Tramwegen (GTW) uit de archieven van Peter de Groot, onder mijn aandacht gebracht foor Henk Jansen.
GMC vrachtwagen

GMC met fusee aanhanger van Van Bree, met Rode Kruis hulp (met dank aan Dhr Koenen).
GMC vrachtwagen

Tapissiere GMCs van verhuizer Van Dijk.
GMC vrachtwagen

Ook toen al LZV's: door Deckers (Zoeterwoude) verlengde GMC met trailer van Van Leeuwen uit Leiden (onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

GMC werkplaats van Overdorp IJmuiden (bron: https://www.facebook.com/NostalgieOverdorpIJmuiden).
GMC vrachtwagen

GMC veewagen, brandschoon dus kennelijk bij afleverling (uit archieven van Peter de Groot).
GMC vrachtwagen

GMC (ingekorte) trekker met dieplader van Besemer, Ter Aar (onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

GMC van Derk de Klein uit Emmen (met dank aan Jan de Klein).
GMC vrachtwagen

GMC met turven (met dank aan Klamer Bos, Gieten).
GMC vrachtwagen

GMC van Sipma uit Rolde (bron: www.sipma.nl ).
GMC vrachtwagen

GMC van Mens uit Hillegom (met dank aan Henk Jansen voor attendering).
GMC vrachtwagen

GMC van Kazemier uit Aduard (met dank aan Henk Jansen voor attendering).
GMC vrachtwagen

GMC van Van der Stek uit Puttershoek (met dank aan Henk Jansen voor attendering).
GMC vrachtwagen

GMC van Zijderhand (met dank aan Dhr Flikweerd).
GMC vrachtwagen

GMC, voorzien van bolster truck banden, van Gelders Overslag Bedrijf (bron: Geldersch Archief).
GMC vrachtwagen

GMC's van vloeistoftransporteur Van der Laan uit Lekkerkerk (onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen).
GMC van der Laan GMC van ELKA GMC van der Laan GMC van ELKA

GMC van Derksen, Arnhem (met dank aan Wimpers vd Kamp).
GMC vrachtwagen GMC vrachtwagen

GMC met verlengd chassis van Ouwehand Haringhandel te Katwijk (met dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Een GMC voor het vervoer van melk van Klomp Zwolle.
GMC vrachtwagen

Een GMC van NWM voor het sproeien van teer (uit de archieven van Peter de Groot).
GMC vrachtwagen

Een ingekorte GMC van Hoogvliet voor veevervoer.
GMC vrachtwagen

Een ingekorte GMC van Zeelenberg met melkbussen.
GMC vrachtwagen

Een GMC van Drenth geladen met suikerbieten.
GMC vrachtwagen

Een GMC van Portena.
GMC vrachtwagen

GMC trekker-opleggercombinaties voor het vervoer van boomstammen (met dank aan Arie Pieters).
GMC boomstammen GMC boomstammen

GMC betonmixers van gebroeders Cirkel ('BCA') uit Amersfoort.
GMC betonmixer GMC betonmixer

Een verlengde GMC van Binnendijk uit Rijnsburg (met dank aan Adrie Ouwersloot).
GMC vrachtwagen

Een GMC cement mixer van onbekende firma.
GMC vrachtwagen

Een GMC koelwagen (foto van Jan Riethoven).
GMC vrachtwagen

Een GMC vrachtwagen met DAF fusee aanhanger van onbekende firma.
GMC vrachtwagen

Een GMC vrachtwagen met DAF fusee aanhanger van Blauwe Molen.
GMC vrachtwagen

Een GMC vrachtwagen van Mol, Avenhorn.
GMC vrachtwagen

Nog een GMC vrachtwagen van Mol, Avenhorn.
GMC vrachtwagen

Een bijzondere GMC vuilniswagen uit Rotterdam (foto van Jan de Jong).
GMC vrachtwagen

Een ingekort GMC trekker voor veevervoer met variabele bemanning, firma Flikkema uit Spijk.
GMC vrachtwagen GMC vrachtwagen GMC vrachtwagen

Van de sloot op de wal: transport per GMC CCKW 352, de Nr 15 van Van Twist uit Dordrecht (met dank aan Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Strovervoer per GMC (bron: Marian Bertwerff via Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

GMC van firma Noorman (bron: www.groningerkentekens.nl).
GMC vrachtwagen

Verlengde GMC in de Wieringermeer(bron: Cor vd Velde via Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Melkbussentransport van St Jan (bron: archief Peter de Groot).
GMC vrachtwagen

GMC truck van De Waal en Heijstek met fusee-aanhanger.
GMC vrachtwagen

Een verlengde GMC truck van Vrolijk uit Den Haag.
GMC vrachtwagen

Een verkorte GMC voor melktransport (met dank aan Henk Jansen voor attendering).
GMC vrachtwagen

Een GMC vuilniswagen (met dank aan Henk Jansen voor attendering).
GMC vrachtwagen

Een ingekorte GMC trekker voor veevervoer (met dank aan Henk Jansen voor attendering).
GMC vrachtwagen

Een GMC van Hessel van der Ley voor het vervoer van, vermoedelijk, aardappelen (met dank aan Henk Jansen voor attendering).
GMC vrachtwagen

Een GMC met een Hollandse cabine van, vermoedelijk, Van Eck, gezien de sierstrips op de deur (met dank aan Henk Jansen voor attendering).
GMC vrachtwagen

Groentenkratjes per GMC, firma Bremer uit Burum (bron: Harry Danhof).
GMC vrachtwagen

Bakstenen per GMC, onbekende firma (met dank aan Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Vrij zeldzame 'korte' GMC CCKW 352 trekker, de Nr 15 van Van Twist uit Dordrecht, uitgerust met Perkins dieselmotor met diverse type diepladers en een Fiche 75 (Fruehauf?) oplegger uit de dump (met dank aan Jan van Pelt).
GMC vrachtwagen

.
GMC vrachtwagen

.
GMC vrachtwagen

.
GMC vrachtwagen

GMC met Meiler afzetbakinstallatie.
GMC vrachtwagen

GMC verhuiswagen van Strang uit Vught.
GMC vrachtwagen

GMC vrachtwagen ontdaan van een as (met dank aan Arie de Geus).
GMC vrachtwagen

GMC voor aanbrengen van bitumen (met dank aan Don McLean, Nieuw Zeeland).
GMC vrachtwagen

GMC (CCKW 352) met merkwaardige warm water voorziening (met dank aan Don McLean, Nieuw Zeeland).
GMC vrachtwagen

GMC van firma Kramer met tankinstallatie aan het werk voor NAM in Schoonebeek (met dank aan Arjan Kolkman via Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Zwaar transport per GMC in Nieuw Zeeland (met dank aan Don McLean).
GMC vrachtwagen GMC vrachtwagen

Vrachtwagens van D. van Baarsen uit Halfweg (bron: www.dvanbaarsen.nl).
GMC vrachtwagen GMC vrachtwagen GMC vrachtwagen

Ingekort chassis maar verlengede cabine: verhuisbedrijf Maessen.
GMC vrachtwagen

Een as minder maar zes stoelen meer? (met dank aan Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Mooi symbolisch tijdsbeeld: GMC, vermoedelijk in 1953, voert bestrating aan rond Zadkine's beeld Verwoeste Stad ter herinnering aan het bombardement van Rotterdam 13 jaar daarvoor.
GMC vrachtwagen

Een GMC van Verwoerd Houthandel uit Culemborg.
GMC vrachtwagen

Een GMC trekker met wol-oplegger (bron: Rob Born).
GMC vrachtwagen

Een GMC van Mertens met zijn trotse chauffeurs (dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Een tot bus omgebouwde GMC door Magirus te Ulm (met dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Een GMC van Van der Scheur uit Zutphen met een tramstel op sleeptouw (met dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen GMC vrachtwagen

Een GMC van firma Egas met onbekende lading(met dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Met de hand lossen van suikerbieten in Roosendaal(met dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Boomstam vervoer in Australie (met dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Boomstam vervoer door firma Croft in Nieuw Zeeland (met dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Een GMC vrachtwagen van Lafeber uit Gouda (met dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Een tweede GMC vrachtwagen van Lafeber uit Gouda (met dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Ingkekorte GMC van Peeters, houtvervoer, uit Loosduinen (met dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Een fraaie combinatie van firma Schijnemakers (met dank voor attendering door Henk Jansen).
GMC vrachtwagen

Een CCKW352 trekker van IJsvries uit IJmuiden.
GMC vrachtwagen

Heistelling vervoerd door firma Konig.
GMC vrachtwagen

Verhuiswagen van firma Van Twist.
GMC vrachtwagen

Olietank vervoerd door De Vos en Koedijk, Rotterdam.
GMC vrachtwagen

Kolkenzuiger van Gemeente Nijmegen, 1959.
GMC vrachtwagen

Tappisiere gemaakt door Heiwo.
GMC vrachtwagen

Melkbussenvervoer per GMC.
GMC vrachtwagen

Sneeuwploeg bij Varmahlid, IJsland.
GMC vrachtwagen

Drankenhandel in Amsterdam.
GMC vrachtwagen

Ingekorte GMC als trekker voor Reijers Zaadhandel Amsterdam.
GMC vrachtwagen

Vrachtwagen Nummer 5 van Den Hartogh, Hillegom.
GMC vrachtwagen GMC vrachtwagen GMC vrachtwagen

Uitzonderlijk vervoer door onbekend bedrijf, Rotterdam 1950.
GMC vrachtwagen

Uitzonderlijk door Van Holst en Baars, 1948 met een CCKW 352.
GMC vrachtwagen

GMC van Bokma, Oosterwolde, vermoedelijk omgedieseld gezien de grille.
GMC vrachtwagen

GMC voor zakgoedvervoer (foto van Rob Born, hierop geattendeerd door Henk Jansen) GMC vrachtwagen

GMC met boorinstallatie (foto van Arjan Kooyman, hierop geattendeerd door Henk Jansen) GMC vrachtwagen

GMC in gebruik als lier voor zweefvliegtuigen (hierop geattendeerd door Henk Jansen) GMC vrachtwagen

GMC van onbekend transportbedrijf (foto van Louis van Telgen, hierop geattendeerd door Henk Jansen) GMC vrachtwagen

Verlengde GMC van firma Vrolijk (van Louis van Telgen, hierop geattendeerd door Henk Jansen) GMC vrachtwagen

Melktransport per GMC (van Ron Visser, hierop geattendeerd door Henk Jansen) GMC vrachtwagen

Trekker van onbekende firma met draaibank (?) als lading (met dank aan Henk Jansen) GMC vrachtwagen

Vrachtwagen van Van Gend en Loos (bron: Utrec hts Arch ief) GMC vrachtwagen

GMC van firma Grooten geladen met turf. GMC vrachtwagen

GMC van de Graafstroom, Bleskensgraaf (archief J. Velda, onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen). GMC vrachtwagen

Line-up van GMC-mixers van Certified Concrete in Nieuw Zeeland (arhief Ad Gevers). GMC vrachtwagen

Bieten laden ergens in Frankrijk (uit de archieven van Ad Gevers). GMC vrachtwagen

GMC tankwagen ergens in Frankrijk (uit de archieven van Ad Gevers). GMC vrachtwagen

GMC met aanhanger van Van Viersen, Haulerwijk (uit archief van Van Viersen, onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen). GMC vrachtwagen

GMC uit Nieuw Zeeland met yarder-installatie om stammen de helling op te trekken. GMC vrachtwagen GMC vrachtwagen

GMC voor veevervoer van Bruinsma (uit archief van Joh. Betten, onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen). GMC vrachtwagen

Ingekorte GMC van Kool, Schalkwijk, aan het werk voor firma Vulto (onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen). GMC vrachtwagen

GMC van Van Twist met pech in Hilversum (Archief Gooi- en Vechtstreek (onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen). GMC vrachtwagen

GMC van Kempkers, Eelde (Archief Peter de Groot, onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen). GMC vrachtwagen

GMC van onbekende firma (Archief R.W. Hoekstra, onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen). GMC vrachtwagen

GMC met vrachtje boomstammen (archief Arie Pieters, onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen). GMC vrachtwagen

GMC van Woltman, Gieten (archief van Jan van Pelt, onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen). GMC vrachtwagen

GMC van Goosens, Roosendaal (archief van Jan van Pelt, onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen). GMC vrachtwagen

GMC met gigantische boomstam in Nieuw Zeeland (onder mijn aandacht gebracht door Henk Jansen). GMC vrachtwagen

GMC verhuiswagens van Beekwilder, Den Bosch, in een optocht (collectie Paul van Hulten). GMC vrachtwagen GMC vrachtwagen

GMC verhuiswagen van Bongers, Wageningen (collectie Hans Holleman). GMC vrachtwagen

GMC trekker met verlengde cabine, dikwijls gebruikt door veevervoerders of verhuizers. GMC vrachtwagen

GMC vrachtwagen aangepast voor openbaar vervoer door Piet Reedijk (archief van Teunis de Seuter). GMC vrachtwagen

GMC voor vervoer van BP-Diesel . GMC vrachtwagen

Ingekorte GMC voor melkvervoer van Houweling, Rotterdam. GMC vrachtwagen

Ingekorte GMC tankoplegger met trotse vader. GMC vrachtwagen

Brandhout-handel Boumans, Brunssum. GMC vrachtwagen

Verhuiswagen van Maessen, Eindhoven. GMC vrachtwagen

Op de Noordzeekanaal-pont: GMC van De Boer met daarachter o.a. een White/Corbitt/Brockway, DAF 7-streper, International Harvester M426. GMC vrachtwagen

GMC van Orex grondonderzoek (bron: www.goudageo.com, met dank aan Arie Pieters / Henk Jansen voor attendering). GMC vrachtwagen

GMC van BP (met dank aan Rene Kooy / Henk Jansen voor attendering). GMC vrachtwagen

GMC voorzien van huisvlijt-slaapcabine (met dank aan Bert Klanderman / Henk Jansen voor attendering). GMC vrachtwagen

GMC assisteert bij grondonderzoek (met dank aan Henk Veenendaal / Henk Jansen voor attendering). GMC vrachtwagen

GMC van gebr. Hordijk met chauffeurs Arie en Cors Vermaas (met dank aan Henk Jansen voor attendering). GMC vrachtwagen

Verlengde GMC van Rommenhoeler Koolzuur (met dank aan Henk Jansen voor attendering). GMC vrachtwagen

GMC CCKW en GMC AFKWX op dezelfde foto bij SBS Rotterdam. GMC vrachtwagen

Rotterdamse vuilniswagen. GMC vrachtwagen

Afsleepwagen voor gestrande bussen in Budapest, 1960. GMC vrachtwagen

Ingekorte GMC-trekker van firma Quartel. GMC vrachtwagen

Vrachtwagen van Kolfschoten. GMC vrachtwagen

Deense trekker, let om fraai verlengde cabine op basis van exta deur. GMC vrachtwagen

GMC trekker met International Harvester bulldozer op de dieplader (met dank aan Paul van Hulten). GMC vrachtwagen

GMC verhuiswagen van Vosmeijer, Deventer. GMC vrachtwagen

Fraaie tappisiere van Batenburg en Folmer. GMC vrachtwagen

Nog een fraaie tappisiere, van Cas den Otter. GMC vrachtwagen

GMC trekker met 2-assige dieplader van firma 'BW'. GMC vrachtwagen

Stammen laden, vermoedelijk Nieuw Zeeland (collectie Ad Gevers). GMC vrachtwagen

GMC met aanhanger in Haarlem, 1948. GMC vrachtwagen

GMC trekker met dieplader (collectie Ad Gevers). GMC vrachtwagen

GMC van Schiltmans, Tiel, voor groentevervoer. GMC vrachtwagen

Bieten laden per jacobsladder (archief Ad Gevers). GMC vrachtwagen

Terug naar bovenkant van deze pagina

©2016 www.gmccckw.nl sinds/since 7 Jan 2005 gewijzigd/revised 31 Jan 2016